Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

De bodem in onder boerderij Sally

2021|West-Friese Archeologische Rapporten 167

De bodem in onder boerderij Sally Archeologisch onderzoek op de locatie Kerkbuurt 13 te Wijdenes onder de voormalige boerderij van het verzet van...

Lees meer

Kades, klinkers, bruggen en bebouwing onder het asfalt

2021|West-Friese Archeologische Rapporten 164

Kades, klinkers, bruggen en bebouwing onder het asfalt Een archeologische begeleiding van de wegwerkzaamheden aan de Hemmerbuurt in Hem en het Westeinde in...

Lees meer

Een Westfriese stolp langs het lint van Schellinkhout

2020|West-Friese Archeologische Rapporten 147

Een Westfriese stolp langs het lint van Schellinkhout Archeologisch onderzoek op het perceel Dorpsweg 20 in Schellinkhout Gemeente Drechterland

Lees meer

Streekweg 289-293

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 76

Streekweg 289-293, gemeente Drechterland Een archeologisch bureauonderzoek Gemeente Drechterland

Lees meer

Toelichting Beleidskaart Archeologie gemeente Drechterland

2019|West-Friese Archeologische Notities 44

Toelichting Beleidskaart Archeologie Gemeente Drechterland  

Lees meer

Stenen stiepen aan de Streekweg

2019|West-Friese Archeologische Rapporten 136

Stenen stiepen aan de Streekweg Archeologisch onderzoek op het perceel Streekweg 135 te Hoogkarspel Gemeente Drechterland

Lees meer

Een stolp uit 1860/1861

2019|West-Friese Archeologische Rapporten 139

Een stolp uit 1860/1861 Archeologisch onderzoek op het perceel Oosterblokker 85 in Oosterblokker Gemeente Drechterland

Lees meer

Een rijke stolpboerderij uit de 17de-eeuw

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 119

Een rijke stolpboerderij uit de 17de-eeuw Archeologisch onderzoek op het perceel Westeinde 15 in Venhuizen Gemeente Drechterland

Lees meer

Schaven aan de Streekweg

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 117

Schaven aan de Streekweg Een archeologisch onderzoek aan Streekweg 289-293 in Hoogkarspel Gemeente Drechterland

Lees meer

Elbaweg 16a, Hem

2017|West-Friese Archeologische Notities 16

Elbaweg 16a, Hem Een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Gemeente Drechterland

Lees meer

Een 16de-eeuwse stolpboerderij op een middeleeuwse terp

2017|West-Friese Archeologische Rapporten 108

Een 16de-eeuwse stolpboerderij op een middeleeuwse terp Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek op perceel Dorpsweg 67 in Schellinkhout Gemeente Drechterland

Lees meer

Een laatmiddeleeuws huispodium langs de Westerkerkweg

2017|West-Friese Archeologische Rapporten 104

Een laatmiddeleeuws huispodium langs de Westerkerkweg Archeologisch onderzoek aan de Westerkerkweg 36 in Venhuizen Gemeente Drechterland

Lees meer