Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

Een 16de-eeuwse stolpboerderij op een middeleeuwse terp

2017|West-Friese Archeologische Rapporten 108

Een 16de-eeuwse stolpboerderij op een middeleeuwse terp Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek op perceel Dorpsweg 67 in Schellinkhout Gemeente Drechterland

Lees meer

Een laatmiddeleeuws huispodium langs de Westerkerkweg

2017|West-Friese Archeologische Rapporten 104

Een laatmiddeleeuws huispodium langs de Westerkerkweg Archeologisch onderzoek aan de Westerkerkweg 36 in Venhuizen Gemeente Drechterland

Lees meer

Kringen op de bodem van de berging

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 77

Kringen op de bodem van de berging Resultaten van het archeologisch onderzoek binnen de plangebieden Blokdijk, Burgemeester J. Zijpweg en Kooiland in West-Friesland...

Lees meer

Inventariserend archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven en boringen aan de Streekweg 269-275 in Hoogkarspel Gemeente Drechterland

Lees meer

Vier eeuwen vierkant langs de Wijzend

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 70

Vier eeuwen vierkant langs de Wijzend Archeologisch, bouwhistorisch, dendrochronologisch en historisch onderzoek naar een stolpboerderij aan de Binnenwijzend 100 Gemeente Drechterland

Lees meer

Een langhuis aan de Tocht

2013|West-Friese Archeologische Rapporten 47

Een langhuis aan de Tocht De archeologische begeleiding aan De Buurt 5 in Venhuizen Gemeente Drechterland

Lees meer

Acht eeuwen wonen, werken, bouwen en sterven aan de Westfriese Omringdijk De archeologische begeleiding van het hoogwaterbeschermingsprogramma, het onderdeel Zuiderdijk in de gemeentes...

Lees meer

De oudste stolp van West-Friesland?

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 39

De oudste stolp van West-Friesland? Het onderzoek naar een 16de-eeuwse stolpboerderij in Hoogkarspel Gemeente Drechterland

Lees meer

Plangebied Begraafplaats Zuiderdracht

2011|West-Friese Archeologische Rapporten 29

Plangebied Begraafplaats Zuiderdracht Een archeologisch bureauonderzoek (ABO) en inventariserend veldonderzoek (IVO-P) door middel van proefsleuven Gemeente Drechterland

Lees meer

Bedrijventerrein Zuiderkogge fase 4b, Hem

2011|West-Friese Archeologische Rapporten 26

Bedrijventerrein Zuiderkogge fase 4b, Hem Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) Gemeente Drechterland

Lees meer

Een welvarende buitendijkse boerenhoeve in Schellinkhout

2011|Archeologie in West-Friesland 3

Een welvarende buitendijkse boerenhoeve in Schellinkhout Archeologie en geschiedenis van een 17de-eeuwse stolpboerderij Gemeente Drechterland Het uitzicht richting het water vanaf de Zuiderdijk,...

Lees meer

Zoute inlaat in een zoete polder

2011|Archeologie in West-Friesland 2

Zoute inlaat in een zoete polder Archeologisch onderzoek naar ‘De Spuiter’ door de Westfriese Omringdijk tussen Oosterleek en Venhuizen Gemeente Drechterland ‘De Spuiter’...

Lees meer