Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

Vier eeuwen vierkant langs de Wijzend

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 70

Vier eeuwen vierkant langs de Wijzend Archeologisch, bouwhistorisch, dendrochronologisch en historisch onderzoek naar een stolpboerderij aan de Binnenwijzend 100 Gemeente Drechterland

Lees meer

Eenvoudige huizen langs een gracht

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 68

Eenvoudige huizen langs een gracht Archeologisch onderzoek op de hoek van de Wortelmarkt en het Verlaat in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Ontgonnen, opgehoogd en bewoond

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 67

Ontgonnen, opgehoogd en bewoond Archeologisch onderzoek naar een middeleeuwse terp en een stolpboerderij aan de Spanbroekerweg 120 in Spanbroek Gemeente Opmeer

Lees meer

Bronstijd greppels en een middeleeuwse terp

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 66

Bronstijd greppels en een middeleeuwse terp Inventariserend en aanvullend archeologisch onderzoek aan Westeinde 107 Gemeente Enkhuizen

Lees meer

‘Een pakhuijs, het zijn koornsolders’

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 65

“Een pakhuijs, het zijn koornsolders” Multidisciplinair onderzoek naar het pakhuis Paktuinen 12 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Eerste fase inventariserend onderzoek (d.m.v. proefsleuven) aan Westeinde 62 Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Een 16de-eeuwse muur tussen de Hoofdtoren en de Westerpoort

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 63

Een 16de-eeuwse muur tussen de Hoofdtoren en de Westerpoort Archeologische begeleiding van de vervanging van de kademuur van het Stenen Hoofd in Hoorn...

Lees meer

Een middeleeuwse terp onder een 17de-eeuwse stolp

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 62

Een middeleeuwse terp onder een 17de-eeuwse stolp Bouwhistorisch en archeologisch onderzoek aan de Oostwouder Dorpsstraat 69 in Oostwoud Gemeente Medemblik

Lees meer

Middeleeuws Medemblik: een centrum in de periferie

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 61

Middeleeuws Medemblik: een centrum in de periferie Archeologisch onderzoek naar de (vroeg)middeleeuwse handelsnederzetting en het oudste regionale centrum van West-Friesland in de periode...

Lees meer

Kringgreppels rond De Leeuwenhalm

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 60

Kringgreppels rond De Leeuwenhalm Archeologisch onderzoek naar resten uit de Bronstijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd op het terrein van het oude Postkantoor (Hoofdstraat...

Lees meer

Sporen van 12de-eeuws Zwaag

2013|West-Friese Archeologische Rapporten 59

Sporen van 12de-eeuws Zwaag Archeologisch onderzoek op het perceel Dorpsstraat 176 in Zwaag Gemeente Hoorn

Lees meer

Vier eeuwen wonen op de hoek van de Westerstraat en de Davidstraat

2014|West-Friese Archeologische Rapporten 58

Vier eeuwen wonen op de hoek van de Westerstraat en de Davidstraat Archeologisch onderzoek op de percelen Westerstraat 222 en Davidstraat 1 in...

Lees meer