Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

Een nieuwe weg naar de Koepoort

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 45

Een nieuwe weg naar de Koepoort Archeologisch onderzoek op het terrein tussen Achter de Vest 54 en 56 te Hoorn Gemeente Hoorn

Lees meer

Acht eeuwen wonen, werken, bouwen en sterven aan de Westfriese Omringdijk De archeologische begeleiding van het hoogwaterbeschermingsprogramma, het onderdeel Zuiderdijk in de gemeentes...

Lees meer

Aan weerszijden van de Westerstraat

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 43

Aan weerszijden van de Westerstraat Archeologische waarnemingen bij Westerstraat 28 en 113 in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Het Armenhuis van Westerblokker

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 42

Het Armenhuis van Westerblokker Archeologisch onderzoek op het perceel Westerblokker 74 Gemeente Hoorn

Lees meer

Enkhuizen, Waagstraat

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 41

Enkhuizen, Waagstraat Archeologisch onderzoek op het perceel Waagstraat 6 in de binnenstad van Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Dijkbouw en bewoning aan de Klamdijk

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 40

Dijkbouw en bewoning aan de Klamdijk Een archeologisch bureauonderzoek ten behoeve van het boezemgemaal Schardam Gemeente Zeevang

Lees meer

De oudste stolp van West-Friesland?

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 39

De oudste stolp van West-Friesland? Het onderzoek naar een 16de-eeuwse stolpboerderij in Hoogkarspel Gemeente Drechterland

Lees meer

Westeinde 107, uitbreiding Incotec BV

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 38

Westeinde 107, uitbreiding Incotec BV Een archeologisch bureauonderzoek en veldtoets Gemeente Enkhuizen

Lees meer

Plangebied P.J. Jongstraat 174, Lutjebroek

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 37

Plangebied P.J. Jongstraat 174, Lutjebroek Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) Gemeente Stede Broec

Lees meer

Plangebied Graaf Florisstraat, Hoogwoud

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 36

Plangebied Graaf Florisstraat, Hoogwoud Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) Gemeente Opmeer

Lees meer

Waterloop door de ‘Veenhoop’

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 35

Waterloop door de ‘Veenhoop’ Een proefsleuvenonderzoek en archeologische begeleiding in het tracé van de 2e CBZ-leiding tussen Hoorn en Purmerend Gemeente Hoorn

Lees meer

Het vondstmateriaal van de opgraving op het terrein van de banketfabriek in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

Lees meer