Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

Plangebied Tuindersweijde te Obdam

2011|West-Friese Archeologische Rapporten 24

Plangebied Tuindersweijde te Obdam Archeologisch bureauonderzoek Gemeente Koggenland

Lees meer

Noordeinde 49 in Lambertschaag

2011|West-Friese Archeologische Rapporten 23

Noordeinde 49 in Lambertschaag Archeologische begeleiding op de locatie Noordeinde 49 in Lambertschaag Gemeente Medemblik

Lees meer

Tussen de Kleine Havensteeg en de Halvemaansteeg

2011|West-Friese Archeologische Rapporten 22

Tussen de Kleine Havensteeg en de Halvemaansteeg Archeologisch onderzoek op het perceel Kleine Havensteeg 7-9 in Hoorn Gemeente Hoorn

Lees meer

Archeologie achter het oude postkantoor

2010|West-Friese Archeologische Rapporten 21

Archeologie achter het oude postkantoor Resultaten van het proefsleuvenonderzoek aan Hoofdstraat 17-19 te Bovenkarspel Gemeente Stede Broec

Lees meer

‘Yes, we have found your ship’

2016|Archeologie in West-Friesland 21

‘Yes, we have found your ship’ Over de ontdekking en de geschiedenis van een Medemblikker oorlogsschip in Finse wateren Gemeente Medemblik In maart...

Lees meer

Onder golven bedolven

2016|Archeologie in West-Friesland 20

Onder golven bedolven De archeologie van het verdwenen West-Friesland in de middeleeuwse Wieringermeer Gemeente Hollands Kroon Nederland is een waterland. Eeuwenlang voerde de...

Lees meer

Wonen op een middeleeuwse dijkdoorbraak

2016|Archeologie in West-Friesland 19

Wonen op een middeleeuwse dijkdoorbraak Onderzoek naar de Klamdijk en de nederzetting Lutjeschardam In de afgelopen jaren is met tussenpozen archeologisch onderzoek uitgevoerd...

Lees meer

Het Mariaconvent in Medemblik

2016|Archeologie in West-Friesland 18

Het Mariaconvent in Medemblik Vondsten van een laat-middeleeuws klooster onder het Martinusgesticht aan het Bagijnhof Gemeente Medemblik In de zomer van 2014 zijn...

Lees meer

Het papenhuis onder het groene gras

2016|Archeologie in West-Friesland 17

Het papenhuis onder het groene gras Archeologisch en historisch onderzoek naar de katholieke schuilkerk (1649-1824) aan de Lutkedijk bij Obdam Gemeente Opmeer Het...

Lees meer

Een voorname wijk tussen Paktuinen en Nieuwe Haven

2014|Archeologie in West-Friesland 16

Een voorname wijk tussen Paktuinen en Nieuwe Haven De opgraving van koopmanshuizen, pakhuizen en de gebouwen van de West-Indische Compagnie aan de Paktuinen...

Lees meer

Westfriese grafheuvels doorgrond

2014|Archeologie in West-Friesland 15

Westfriese grafheuvels doorgrond Hernieuwd onderzoek naar de grafheuvels uit de Bronstijd Gemeente Medemblik Elke samenleving kent haar eigen rituelen bij geboorte en dood....

Lees meer

De oudste stad van West-Friesland

2014|Archeologie in West-Friesland 13

De oudste stad van West-Friesland De middeleeuwse handelsnederzetting in Medemblik onderzocht Gemeente Medemblik Tot enige tientallen jaren geleden dacht men dat het oude...

Lees meer