Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

Het onderzoek op het terrein van de voormalige Winston bioscoop Het ecologisch materiaal van de campagne 2004 Gemeente Hoorn

Lees meer

Het onderzoek op het terrein van de voormalige Winston bioscoop De opgraving op de percelen Grote Noord 4 en 6 Gemeente Hoorn

Lees meer

Rozen in de kapel

2004|Hoornse Archeologische Rapporten 2

Rozen in de kapel Archeobotanisch onderzoek van een beerput uit het Hoornse Agnietenklooster Gemeente Hoorn

Lees meer

Schatten uit het riool

2011|Archeologie in West-Friesland 1

Schatten uit het riool Vierhonderd meter archeologisch onderzoek tijdens rioolwerkzaamheden in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen In 2010 is een deel van het rioolstelsel in...

Lees meer

Het onderzoek op het terrein van de voormalige Winston bioscoop Het botmateriaal van de campagne 2000 Gemeente Hoorn

Lees meer