Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

Een nieuwe weg naar de Koepoort

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 45

Een nieuwe weg naar de Koepoort Archeologisch onderzoek op het terrein tussen Achter de Vest 54 en 56 te Hoorn Gemeente Hoorn

Lees meer

Acht eeuwen wonen, werken, bouwen en sterven aan de Westfriese Omringdijk De archeologische begeleiding van het hoogwaterbeschermingsprogramma, het onderdeel Zuiderdijk in de gemeentes...

Lees meer

Het Armenhuis van Westerblokker

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 42

Het Armenhuis van Westerblokker Archeologisch onderzoek op het perceel Westerblokker 74 Gemeente Hoorn

Lees meer

Waterloop door de ‘Veenhoop’

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 35

Waterloop door de ‘Veenhoop’ Een proefsleuvenonderzoek en archeologische begeleiding in het tracĂ© van de 2e CBZ-leiding tussen Hoorn en Purmerend Gemeente Hoorn

Lees meer

Van pottenbakkerij tot steenhouwerij

2011|West-Friese Archeologische Rapporten 30

Van pottenbakkerij tot steenhouwerij Archeologisch onderzoek op de percelen Westerdijk 11-17 in Hoorn Gemeente Hoorn

Lees meer

Plangebied ’t Zevenhuis

2011|West-Friese Archeologische Rapporten 28

Plangebied ’t Zevenhuis Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) Gemeente Hoorn

Lees meer

Archeologisch onderzoek op het terrein van de Hervormde Kerk in Westerblokker Gemeente Hoorn

Lees meer

Tussen de Kleine Havensteeg en de Halvemaansteeg

2011|West-Friese Archeologische Rapporten 22

Tussen de Kleine Havensteeg en de Halvemaansteeg Archeologisch onderzoek op het perceel Kleine Havensteeg 7-9 in Hoorn Gemeente Hoorn

Lees meer

Portugese pracht uit de Westfriese Gouden Eeuw

2014|Archeologie in West-Friesland 12

Portugese pracht uit de Westfriese Gouden Eeuw Gemeente Hoorn Europa vormde in de Hollandse Gouden Eeuw (1570-1650) een smeltkroes van culturen, smaken en...

Lees meer

Een Westfriese stolpboerderij uit de Gouden Eeuw

2014|Archeologie in West-Friesland 10

Een Westfriese stolpboerderij uit de Gouden Eeuw Archeologisch onderzoek naar een stolpboerderij uit de 17de eeuw aan de Bangert in Zwaag Gemeente Hoorn...

Lees meer

Handel met sultan en sjah

2012|Archeologie in West-Friesland 8

Handel met sultan en sjah Archeologische vondsten van Turks en Perzisch aardewerk uit de Gouden Eeuw in Hoorn en Enkhuizen Gemeente Hoorn &...

Lees meer

Zeelieden, bedelaars en gevangenen op een eiland in de Zuiderzee

2010|West-Friese Archeologische Rapporten 20

Zeelieden, bedelaars en gevangenen op een eiland in de Zuiderzee Cultuurhistorie en archeologie van het Oostereiland in Hoorn Gemeente Hoorn

Lees meer