Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

Een stolpboerderij uit 1877

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 118

Een stolpboerderij uit 1877 Archeologisch onderzoek op het perceel Westeinde 312 in Berkhout Gemeente Koggenland

Lees meer

Drie stolpen na elkaar

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 113

Drie stolpen na elkaar Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek op het perceel Zuidermeerweg 5 in Zuidermeer Gemeente Koggenland

Lees meer

Mijzerdijk 9

2018|West-Friese Archeologische Notities 26

Mijzerdijk 9, Ursem Een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek met oppervlaktekartering Gemeente Koggenland

Lees meer

Mijzerdijk 6

2018|West-Friese Archeologische Notities 25

Mijzerdijk 6, Ursem Een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek met oppervlaktekartering Gemeente Koggenland

Lees meer

Huisraad van de bewoners van Berkhout rond 1200

2017|West-Friese Archeologische Rapporten 105

Huisraad van de bewoners van Berkhout rond 1200 Archeologisch onderzoek op het perceel Westeinde 322 in Berkhout Gemeente Koggenland

Lees meer

Toelichting Beleidskaart Archeologie gemeente Koggenland

2016|West-Friese Archeologische Notities 15

Toelichting Beleidskaart Archeologie Gemeente Koggenland

Lees meer

Mijzerdijk 6a, Ursem

2016|West-Friese Archeologische Notities 9

Mijzerdijk 6a, Ursem Een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Gemeente Koggenland

Lees meer

De Weelde naast de Weere

2016|West-Friese Archeologische Notities 2

De Weelde naast de Weere Een archeologisch booronderzoek (inventariserende fase) en kleinschalige veldkartering op het perceel De Weelde in Obdam Gemeente Koggenland

Lees meer

Een pastorie aan het dorpslint van Scharwoude

2016|West-Friese Archeologische Rapporten 92

Een pastorie aan het dorpslint van Scharwoude Archeologisch onderzoek op het perceel Scharwoude 7 Gemeente Koggenland

Lees meer

Een oude stolp op een nieuwe afslag

2015|West-Friese Archeologische Rapporten 84

Een oude stolp op een nieuwe afslag Bureauonderzoek Dorpsstraat 25 en 39, Obdam Gemeente Koggenland

Lees meer

Verdwenen verleden tussen Noorddijk en Zuidergouw

2015|West-Friese Archeologische Rapporten 79

Verdwenen verleden tussen Noorddijk en Zuidergouw Een inventariserend proefsleuvenonderzoek aan de Noorddijkerweg 52 in Ursem Gemeente Koggenland

Lees meer

Long Cross aan de Kerkebuurt

2015|West-Friese Archeologische Rapporten 74

Long Cross aan de Kerkebuurt Archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse bewoning en een 17de– tot 19de-eeuws stolpterrein aan de Kerkebuurt 190 in Berkhout...

Lees meer