Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

Buitenvreugd aan de Koepoortsweg

2009|Hoornse Archeologische Rapporten 14

Buitenvreugd aan de Koepoortsweg Archeologisch onderzoek op het perceel Koepoortsweg 73 in Hoorn Gemeente Hoorn

Lees meer

Archeologisch onderzoek op het perceel Dorpsstraat 186 in Zwaag Gemeente Hoorn

Lees meer

Een 12de-eeuwse huisterp

2009|Hoornse Archeologische Rapporten 12

Een 12de-eeuwse huisterp Archeologisch onderzoek op het perceel Dorpsstraat 294 in Zwaag Gemeente Hoorn

Lees meer

Tegels van de Turfhaven

2009|Hoornse Archeologische Rapporten 11

Tegels van de Turfhaven Archeologisch noodonderzoek in het pand Turfhaven 11 in Hoorn Gemeente Hoorn

Lees meer

Bewoning aan de Achterstraat

2009|Hoornse Archeologische Rapporten 10

Bewoning aan de Achterstraat Archeologisch onderzoek op het perceel Achterstraat 19-21 te Hoorn Gemeente Hoorn

Lees meer

Een erf tussen de Gouw en de Ramen

2009|Hoornse Archeologische Rapporten 9

Een erf tussen de Gouw en de Ramen Archeologisch onderzoek naar een erf achter Gouw 13-17 te Hoorn Gemeente Hoorn

Lees meer

Het buitenklooster Bethlehem aan de Bangert in Blokker Archeologisch onderzoek naar het laatmiddeleeuwse klooster Bethlehem (1475-1573) in het buitengebied van Hoorn Deel 3:...

Lees meer

Het buitenklooster Bethlehem aan de Bangert in Blokker Archeologisch onderzoek naar het laatmiddeleeuwse klooster Bethlehem (1475-1573) in het buitengebied van Hoorn Deel 2:...

Lees meer

Het buitenklooster Bethlehem aan de Bangert in Blokker Archeologisch onderzoek naar het laatmiddeleeuwse klooster Bethlehem (1475-1573) in het buitengebied van Hoorn Deel 1:...

Lees meer

Bewoningssporen vanaf de 12de eeuw aan de Dorpsstraat van Zwaag De opgraving op het perceel Dorpsstraat 66 Gemeente Hoorn

Lees meer

Het onderzoek op het terrein van de voormalige Winston bioscoop Het ecologisch materiaal van de campagne 2004 Gemeente Hoorn

Lees meer

Het onderzoek op het terrein van de voormalige Winston bioscoop De opgraving op de percelen Grote Noord 4 en 6 Gemeente Hoorn

Lees meer