Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

Het buitenklooster Bethlehem aan de Bangert in Blokker Archeologisch onderzoek naar het laatmiddeleeuwse klooster Bethlehem (1475-1573) in het buitengebied van Hoorn Deel 1:...

Lees meer

Bewoningssporen vanaf de 12de eeuw aan de Dorpsstraat van Zwaag De opgraving op het perceel Dorpsstraat 66 Gemeente Hoorn

Lees meer

Het onderzoek op het terrein van de voormalige Winston bioscoop Het ecologisch materiaal van de campagne 2004 Gemeente Hoorn

Lees meer

Het onderzoek op het terrein van de voormalige Winston bioscoop De opgraving op de percelen Grote Noord 4 en 6 Gemeente Hoorn

Lees meer

Rozen in de kapel

2004|Hoornse Archeologische Rapporten 2

Rozen in de kapel Archeobotanisch onderzoek van een beerput uit het Hoornse Agnietenklooster Gemeente Hoorn

Lees meer

Het onderzoek op het terrein van de voormalige Winston bioscoop Het botmateriaal van de campagne 2000 Gemeente Hoorn

Lees meer