Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

Plangebied P.J. Jongstraat 174, Lutjebroek

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 37

Plangebied P.J. Jongstraat 174, Lutjebroek Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) Gemeente Stede Broec

Lees meer

Archeologie achter het oude postkantoor

2010|West-Friese Archeologische Rapporten 21

Archeologie achter het oude postkantoor Resultaten van het proefsleuvenonderzoek aan Hoofdstraat 17-19 te Bovenkarspel Gemeente Stede Broec

Lees meer

Vierduizend jaar verleden onder Bovenkarspels oude Postkantoor Gemeente Stede Broec Door alle veranderingen in Bovenkarspel is soms moeilijk te zien dat het oeroude...

Lees meer