Op onze website staan gecomprimeerde versies van onze rapporten. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. Indien het gewenst is het originele rapport digitaal te ontvangen, kan dit aangevraagd worden via archeologie@hoorn.nl.

Wonen aan een wiel

2018|West-Friese Archeologische Rapporten 115

Wonen aan een wiel Archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse doorbraak van de Klamdijk en de 17de-eeuwse nederzetting Lutjeschardam tussen West-Friesland en de Zeevang...

Lees meer

Wonen in de Beetskoog

2016|West-Friese Archeologische Rapporten 99

Wonen in de Beetskoog Archeologisch onderzoek op het perceel Beets 47 in Beets Gemeente Zeevang

Lees meer

Dijkbouw en bewoning aan de Klamdijk

2012|West-Friese Archeologische Rapporten 40

Dijkbouw en bewoning aan de Klamdijk Een archeologisch bureauonderzoek ten behoeve van het boezemgemaal Schardam Gemeente Zeevang

Lees meer

Wonen op een middeleeuwse dijkdoorbraak

2016|Archeologie in West-Friesland 19

Wonen op een middeleeuwse dijkdoorbraak Onderzoek naar de Klamdijk en de nederzetting Lutjeschardam In de afgelopen jaren is met tussenpozen archeologisch onderzoek uitgevoerd...

Lees meer