|

Aan de Westerdijk, tussen de Geldersesteeg en ouderenzorgcentrum Westerhaven, is in 2019 een rij huizen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Gelijktijdig met een bodemsanering en het uitgraven van de bouwput voor de parkeergarage is een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Op het terrein was in de 16de en 17de eeuw een leerlooierij gevestigd, waarvan gebouwen, werkplaats, kalkkuip en afvalkuilen zijn teruggevonden. Tussen het afval zijn enkele bijzondere en opmerkelijke vondsten gedaan die te maken hebben met de roerige jaren rond 1572, toen Hoorn de kant van Willem van Oranje in de Opstand tegen Spanje koos.

Meer lezen over dit onderzoek? Het rapport is hier te downloaden.

Uitsnede uit de kaart van Velius uit 1615 met in geel de bebouwing op de hoek van de Westerdijk en de Geldersesteeg. Op deze kaart zijn de tuinen en boomgaarden in het gebied tussen de Westerdijk en het Achterom goed te zien.