|

In het Westfries Museum in Hoorn zijn vanaf heden spullen te zien van dokter Zacheus de Jager (1599-1650) en zijn familie, waaronder drinkglazen, Chinees porselein en kookgerei. De voorwerpen zijn in 2008/2009 opgegraven langs de Torenstraat in Enkhuizen en daarna zorgvuldig gerestaureerd. In 2018 verscheen een boek over het leven van Zacheus de Jager, getiteld “Een huwelijk aan diggelen. Het turbulente leven van een Enkhuizer echtpaar in de Gouden Eeuw”. De kleine expositie bevindt zich in de Middeleeuwse kelders van het museum en is een jaar lang te bezichtigen.

‘Een huwelijk aan diggelen’.


Een turbulent leven

Zacheus de Jager was een rijke dokter die in de eerste helft van de 17de eeuw in Enkhuizen woonde. Zijn vrouw Catharina overleed in 1631. Hierna woonde Zacheus in een huis aan de Torenstraat met zijn vier kinderen. Eind 1637 of begin 1638 hertrouwde hij met Margaretha van Beresteyn, de dochter van een zeer rijke familie. De vader van Margaretha was onder meer haringkoopman en bewindhebber van de VOC, haar broer Pieter liet in 1625 het beroemde Peperhuis bouwen op de Wierdijk.

Het huwelijk van Zacheus en Margaretha verliep bepaald niet vlekkeloos: vanaf 1646 had het stel geregeld flinke ruzie. Over de ruzies zijn we bijzonder goed geïnformeerd, doordat Margaretha er een gewoonte van maakte alle details te laten vastleggen bij een notaris. De stukken laten zich lezen als een soap, met veel moddergooien en sappige details! In 1649 besloot Margaretha om bij haar man weg te gaan en al haar eigen bezittingen met zich mee te nemen. De lijst van Margaretha’s spullen die toen is opgesteld, geeft een geweldige inkijk in de inrichting van het huis en de privé-spullen van Margaretha. Opvallend is onder meer de enorme hoeveelheid porselein die zij bezat, namelijk ruim 500 objecten! Ongeveer een half jaar later, in 1650, overleed Zacheus. Hij is begraven in de doopkapel van de Westerkerk, net als zijn eerste vrouw. Zijn kinderen bewoonden het huis aan de Torenstraat tot 1672.


Bierbekers van glas.


Porselein van Zacheus en Margaretha.Anatomische les

In het museum is tevens het schilderij te zien dat in 1640 is gemaakt in opdracht van het toenmalige gilde van doktoren en chirurgijns van Enkhuizen. Het schilderij, een anatomische les, hing oorspronkelijk in de Chirurgijnskamer in de Waag. Sinds enkele jaren is het te bewonderen in het Westfries Museum. Op het schilderij zijn vijf personen afgebeeld, waaronder Zacheus de Jager. Het is het enige portret van de Enkhuizer dokter.

‘De anatomische les’, geschilderd in 1640, met in het midden Zacheus de Jager.