|

Op woensdag 11 oktober 2023 vindt het symposium plaats over de Slag op de Zuiderzee in de Oosterkerk in Hoorn. Meer informatie zal te vinden zijn op de website www.slagopdezuiderzee.nl.


Datum: 11 oktober 2023
Locatie: Oosterkerk