Symposium Slag op de Zuiderzee

Op woensdag 11 oktober 2023 vindt het symposium plaats over de Slag op de Zuiderzee in de Oosterkerk in Hoorn. Meer informatie zal te vinden zijn op de website www.slagopdezuiderzee.nl.