Symposium Slag op de Zuiderzee

Op woensdag 11 oktober 2023 vindt het symposium plaats over de Slag op de Zuiderzee in de Oosterkerk in Hoorn. Meer informatie zal te vinden zijn op de website www.slagopdezuiderzee.nl.

Viering Slag op de Zuiderzee

Voorafgaand aan het jubeljaar 2023, wanneer het 450 jaar geleden is dat de Slag op de Zuiderzee plaatsvond, gaan we dit jaar warm draaien. In het weekend van 8 en 9 oktober vindt...