|

In hotel Markstad opent wethouder Joke Kruit vrijdag 1 oktober om 14.00 uur een tentoonstelling. Het betreft een expositie over de opgraving die in 2018 is gedaan voorafgaand aan de bouw van hotel Markstad.

De tentoonstelling is van vrijdag 1 tot en met zondag 3 oktober open van 10.00 tot 17.00 uur. De expositie gaat over het archeologisch onderzoek dat op de voorburcht van het kasteel gehouden is.  In woord en beeld ziet de bezoeker informatie over het kasteel van Schagen. Over de twee koetshuizen die gestaan hebben op het opgravingsterrein. Over het pluimgraafschap van de heren van Schagen. En over de vogelkooi als vanginstallatie, die waarschijnlijk te vinden was in de grote boomgaard. Ook zijn er foto’s van de opgraving. In vitrines zijn prachtige opgravingsvondsten te zien. Hieronder het unieke topstuk; het pelgrimsinsigne van Maria op de Keins.

De samenstellers van de expositie zijn Jasper Leek van Archeologie West-Friesland en Fred Timmer van de Historische Vereniging Schagen. Beide samenstellers geven op zaterdag en zondag om 12.00 uur en 15.00 uur een presentatie. Tijdens de presentatie wordt de unieke geschiedenis van het kasteel in vogelvlucht verteld.

Voor het bezoeken van de tentoonstelling en de presentaties is een corona-checkbewijs nodig. Aan bezoekers wordt gevraagd de corona-checkQRcode te tonen of een print hiervan.