|

In oktober en november dit jaar is in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de bodem van het Hoornse Hop in kaart gebracht. Het onderzoeksgebied van ruim 73 km2 werd in twee fases onderzocht: eerst is een grove scan van het gebied gemaakt, waarbij potentieel interessante locaties zijn gemarkeerd. Daarna zijn deze punten in zeer hoog detailniveau opgenomen. Hierbij zijn ook vondstlocaties meegenomen die eerder door vrijwilligers van de gemeente Hoorn zijn gevonden. Zij hebben jarenlang onderzoek uitgevoerd met een eigen schip dat uitgerust was met side scan sonar. Hierbij hebben zij tientallen potentieel interessante locaties gevonden, die nu ook in hoge resolutie zijn opgenomen.
Lees meer over het onderzoek en de resultaten op de website van de RCE:

Lees meer over de resultaten

Wrak 763: een wrak met een lengte van meer dan 20 meter, dat grotendeels begraven ligt in de waterbodem. Binnen het wrak liggen verschillende langwerpige objecten, mogelijk masten (bron: RCE).


Afgelopen weekend heeft Michiel Bartels meer over dit onderzoek verteld tijdens de uitzending Met het Oog op Morgen op Radio 1. De uitzending is terug te luisteren via onderstaande knop:

Luister hier de uitzending terug