|

In Schiedam is onlangs een nieuwe ophaalbrug over de Lange Haven gemaakt, als verbinding tussen de Taansteeg en de Keetsteeg. Deze brug is bestemd voor wandelaars en fietsers. De feestelijke opening vond plaats op 8 juli.

Uitgangspunt bij het ontwerp was dat deze brug moet aansluiten bij het historisch karakter van de Lange Haven. Voor het metalen sierwerk is ontwerpster Tessa Schlechtriem uit Schiedam ingeschakeld. Bijzonder is dat zij zich heeft laten inspireren door archeologische vondsten uit Enkhuizen!

De link tussen Enkhuizen en Schiedam lijkt onlogisch, maar is er wel degelijk. In de 16de en 17de eeuw maakten beide steden deel uit van het College van de Grote Visserij, dat was opgericht voor de haringvaart. Enkhuizen was de haringstad van Holland en hier waren zeer veel haringnetten nodig. Deze werden onder andere aangevoerd uit Schiedam. De productie van haringnetten stond onder strikt toezicht en als bewijs van goedkeuring werden aan de netten keurloodjes bevestigd. De Schiedamse keurloden komen we bij opgravingen in Enkhuizen veel tegen. Op deze loodjes staan de letters SD van Schiedam en drie nachtglazen (zandlopers). Tot voor kort waren deze loodjes in Schiedam volkomen onbekend.

In Schiedam werden de hennepvezels gespind, de netten gebreid en getaand. Een daar ligt de link met de Taansteeg. In het sierwerk van de Taanbrug zijn de nachtglazen van de loodjes en de mazen en knopen van de haringnetten te herkennen. En dat allemaal dankzij de vondsten uit Enkhuizen!

 

Loodje Schiedam type D.

 

Meer lezen in s’MAAK Magazine over de binnenstad van Schiedam (pagina 3 en 4).